thiết bị công nghiệp ampe kìm máy đo điện trở đất máy đo tốc độ vòng quay đồng hồ đo điện máy đo độ rung máy đo quang phổ cần xiết lực đồng hồ so thước cặp máy đo biên dạng máy đo độ cứng thước dây đồng hồ đo nhiệt độ máy đo cường độ ánh sáng máy đo độ ồn máy đo khí máy đo tốc độ gió máy đo độ đục kính hiển vi lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ
Điện thoại: 0214 3872606
Fax: 0214 3872136
Hotline: 0984 353 577
Đặt vé tàu đi Sa pa
 • Dịch vụ

Đặt vé tàu đi Sa pa

Tuyến đường sắt Hà nội - Lào Cai là một trong những tuyến đường sắt bận rộn nhất do nhu cầu của khách du lịch cũng như người làm ăn kinh doanh rất lớn. Hàng ngày có tới gần chục đôi tàu trên tuyến đường sắt Hà nội - Lào Cai. Để phục vụ du khách, xin giới thiệu các tàu khách du lịch Hà nội - Sapa

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP1 - Tàu nhanh nhất
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h10
 • Giờ đến Lào Cai: 05h25
 • Các hạng vé: AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP1 là tàu nhanh nhất tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP3 - Tàu nhanh
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h50
 • Giờ đến Lào Cai: 06h15
 • Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP3 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP5 - Tàu nhanh
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 19h40
 • Giờ đến Lào Cai: 04h20
 • Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP5 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP7 - Tàu nhanh
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 20h35
 • Giờ đến Lào Cai: 04h55
 • Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP7 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP2 - Tàu nhanh nhất
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h05
 • Giờ đến Hà nội: 04h35
 • Các hạng vé: AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP2 là tàu nhanh nhất tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP4 - Tàu nhanh
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h45
 • Giờ đến Hà nội: 05h10
 • Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP4 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP6 - Tàu nhanh
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 18h55
 • Giờ đến Hà nội: 03h40
 • Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP6 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP8 - Tàu nhanh
 • Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 19h30
 • Giờ đến Hà nội: 04h05
 • Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
 • Giới thiệu: tàu SP6 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC1 - Tàu chậm
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 22h00
 • Giờ đến Lào Cai: 07h20
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC1 là tàu chậm tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC3 - Tàu chậm nhất
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10
 • Giờ đến Lào Cai: 16h35
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC3 là tàu chậm nhất tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC2 - Tàu chậm
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20
 • Giờ đến Hà nội: 06h55
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC2 là tàu chậm tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC4 - Tàu chậm nhất
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 09h15
 • Giờ đến Hà nội: 20h15
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC4 là tàu chậm nhất tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC5 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10
 • Giờ đến Lào Cai: 16h35
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC5 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC7 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10
 • Giờ đến Lào Cai: 16h35
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC7 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC9 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10
 • Giờ đến Lào Cai: 16h35
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC9 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC6 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20
 • Giờ đến Hà nội: 06h55
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC6 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC8 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20
 • Giờ đến Hà nội: 06h55
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC8 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga
Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC10 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
 • Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
 • Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20
 • Giờ đến Hà nội: 06h55
 • Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
 • Giới thiệu: tàu LC10 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga
Xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi để đặt vé tàu sapa nhanh nhất:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Du lịch Khám Phá Việt
Địa chỉ: 031 Phố Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 020 3872606 ; Fax: 020 3872136
Hotline: 0984 353577; 0912 410410
Email: info@vietdiscovery.com

Các dịch vụ khác
Tin khuyến mại
Nhà hàng Khám Phá Việt Sa Pa khuyến mại mùa hè 2016
 Để đón chào một mùa hè mát lạnh tại Sa pa chúng tôi luôn mọng đợi được phục vụ quý khách, mong quý khách có ...
Xem chi tiết
Tour Fansipan khuyến mại 23% (tour ghép đoàn)
Du lịch Khám Phá Việt gửi tới quý khách chương trình tour chinh phục Fansipan ghép khuyến mại , thời gian khuyến mại từ 01/7/2014 đến ngày ...
Xem chi tiết
Tour du lịch Sa pa khuyến mại chào mừng 110 năm thành lập Sa pa
Sa Pa - một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sa Pa được kết hợp ...
Xem chi tiết
Hỏi nhanh
Nội dung*
Tên*
Email*
Thời tiết Sapa
°C
 
Nha hang SapaDu lịch SapaVe tau sapa