Tel: +(84-20) 3872606
Fax: +(84-20) 3872136
Hotline: 0984 353 577
  • Advertising

Quảng cáo logo/banner trên trang HalongTravelGuide.com

 

Vị trí quảng cáo

Kích thước

Dung lượng Giá
  • Đặt banner trên menu quảng cáo bên trái màn hình
130pixel x 60pixel 12kb $20/tháng
  • Đặt banner lớn trên trang chủ halongtravelguide
550pixel x 70pixel 30kb $100/tháng
  • Text link, top danh sách khách sạn, khu nghỉ mát, ...
    $100/năm
Promotions
Quick Questions
Nội dung*
Tên*
Email*
Advice
Sapa Weather
°C
Sapa Hotels
thuoc tan dao docay canhve tau sapaNha hang sapa